• iconTerazije 27/II, Beograd
  • iconinfo@cpsacademy.edu.rs

Radno vreme : Ponedeljak - Petak 08:00 - 15:30

icon

Pozovite nas

+381 63 401 462

Pejzažno uređenje slobodnih prostora (Baštovan)

Kategorija
Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA)
Predavači
  • Teacher
    Marija Marjanović
Courses

Svrha programa je profesionalno i praktično osposobljavanje odraslih za rad u struci. Potreba za stručnjacima koji se bave pejzažnim uređenjem slobodnih površina je u stalnom porastu. Ovaj program obuke je koncipiran tako da omogućava polaznicima koji ga uspešno savladaju da kompetentno obavljaju poslove i povećaju mogućnost zaposlenja.

Program obuke se sastoji iz:

1. Šta je korporativna kultura

2. Elementi kulture u organizaciji

3. Klima i kultura u organizaciji

1. Izvodi Zakona o radu

2. Izvodi zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

3. Prava korisnika usluga

 

1. Pojam i značaj bezbednosti i zdravlja na radu

2. Izvor i uzrok povreda na radu pri korišćenju opreme za rad

3. Upoznavanje sa opasnostima i štetnostima pri radu sa opremom za rad

4. Zaštita od požara

1. Omeđivanje površine

2. Sanitarno-higijenski radovi

3. Zemljani radovi

4. Zaštita postojećeg zelenila

5. Izgradnja drenaže

6. Postavljanje zalivnih sistema

7. Agrotehnička priprema zemljišta

1.       Vreme sadnje i presađivanja

2.       Izbor vrsta i kvalitet sadnog materijala

3.       Priprema mesta za sadnju

4.       Sadnja sadnica sa busenom

5.       Sadnja sadnica bez busena

6.       Orezivanje posađenog drveća

7.       Učvršćivanje posađenog drveća

8.       Negovanje tek posađenog stabla

1. Zalivanje drveća

2. Orošavanje

3. Mehanička obrada zemlje oko biljaka

4. Prihrana

5. Malčiranje

6. Borba protiv korova

7. Zaštita stabla i korena

8. Orezivanje

1. Priprema mesta za sadnju žbunja

2. Sadnja žbunja

3. Grupna sadnja žbunova

4. Nega biljaka neposredno nakon sadnje

5. Zalivanje

6. Orošavanje

7. Mehanička obrada zemlje oko biljaka

8. Prihrana

9. Malčiranje

10. Borba protiv korova

11. Orezivanje

1. Priprema mesta za sadnju

2. Sadnja povijuša, pokrivača tla i cvetnjaka

3. Zalivanje

4. Mehanička obrada zemlje oko biljaka

5. Prihrana

6. Borba protiv korova

1. Priprema mesta za sadnju

2. Sadnja povijuša, pokrivača tla i cvetnjaka

3. Zalivanje

4. Mehanička obrada zemlje oko biljaka

5. Prihrana

6. Borba protiv korova

1. Planiranje i izgradnja vodenih površina

2. Izbor podloge i utvrđivanje veličine podloge za izgradnju vodenih površina

3. Postavljanje podloge

4. Saveti za punjenje jezera

5. Specijalizovani filteri

6. Sadnja biljaka

7. Potopljene biljke

8. Plutajuće lisnate biljke

9. Biljke za močvarnu zonu, plitku vodu i obalsku zonu

1. Alatke i pribor za održavanje zelenila

2. Čuvanje i dezinfekcija alata

1. Principi zaštite operatera , slučajnih prolaznika i korisnika zelenih površina

2. Izračunavanje potrebne koncentracije i doze sredstava za tretiranje zelenih površina

3. Aparatura za primenu pesticida

4. Metode primene sredstava za zaštitu biljaka

Instructor
Marija Marjanović
Master inženjer pejzažne arhikteture i specijalista za upravljanje eu fondovima

2016. godine završila osnovne akademske studije na Šumarskom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu 2019. godine završila master studije na Šumarskom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu. Školske 2015/2016 i 2016/2017 godine radila kao demonstrator na predmetima Bolesti ukrasnih biljaka i Integralna zaštita biljaka na studijskom programu Pejzažna arhitektura i hortikultura. U periodu od 25.05.2017. do 15.11.2018. bila zaposlena u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Sektoru za penzijsko invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu kao pejzažni arhitekta na poslovima zaštite i obnove ratnih memorijala. Od 2020. godine doktorand na Šumarskom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu na modulu Pejzažna arhitektura.

Karakteristike obuke

  • Trajanje : 246h
  • Modula : 12
  • Testova : 1
  • Polaznika po grupi : 6 do 8 ljudi
Cena : 275.000 RSD Prijavi se

Proveri svoje znanje

Testiraj se