• iconTerazije 27/II, Beograd
  • iconinfo@cpsacademy.edu.rs

Radno vreme : Ponedeljak - Petak 08:00 - 15:30

icon

Pozovite nas

+381 63 401 462

O nama

Dobro došli u CPS Akademiju

CPS Akademija osnovana je 2013. godine u Beogradu i od tada sprovodi programe neformalnog obrazovanja, kurseve stranih jezika, stručna osposobljavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije, I razne druge obuke. Naši centri se nalaze u sledećim gradovima: Kruševac, Niš, Beograd I Prokuplje. Pored toga, poslujemo i u ostalim mestima u Srbiji i regionu. CPS Akademija sa ponosom predstavlja programe evropskih obuka u Srbiji. Po prvi put u našoj zemlji možete pohađati obuke koje su u potpunosti priznate u Evropskoj uniji.

About
01

Zašto izabrati nas?

Zato što se znanje i kvalitet uvek cene!
Za koju god našu obuku da se odlučite, budite sigurni da ćete učiti od ljudi sa bogatim iskustvom koji se tim poslovima praktično bave. Znanje je jedino što Vam niko ne može oduzeti, zato je investicija u edukaciju najbolje što možete pokloniti sebi ili nekom do koga Vam je stalo. Bez obzira da li radite za druge ili za sebe, važno je da stalno radite na sebi- kvalitet je uvek prepoznatljiv!
Prilagođavamo obuku Vama!
Baš zato što razumemo koliko je učenje kompleksan proces, trudimo se da pristup i način prilagodimo svakom polazniku. Ukoliko ste osoba koja voli da čuje živu reč i na časovima upozna ljude sličnih interesovanja, onda je obuka u našoj akademiji pravi izbor za Vas. Ako je online učenje Vaš izbor, pripremili smo svu tehničku i tehnološku podršku da budete jednako zadovoljni virtuelnom učionicom. Naši predavači podeliće sa Vama sav materijal potreban da praktično primenite znanja koja od njih dobijete. Vaše je samo da učinite prvi korak i upišete se.

02

Naša misija

Misija CPS Akademije je da svojim polaznicima obezbedi visokokvalitetnu uslugu po povoljnim cenama. CPS Akademija izlazi u susret svim kompanijama, firmama, državnim i nedržavnim ustanovama, pojedincima (bez obzira na starosnu dob) što se tiče kurseva za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, zanatskih kurseva, stručnog osposobljavanja itd. Našim stručnim i profesionalnim poslovanjem, svi naši polaznici dobijaju uslugu po želji, a na nama je da pratimo svetske trendove i da uvodimo novine u poslovanju.

03

Naša vizija

Vizija CPS Akademije je da svojim kvalitetnim uslugama u oblasti učenja stranih jezika, kurseva za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, kurseve iz IT sektora, stručnih osposobljavanja stvori što bolju sliku o sebi i prepoznatljivo ime i da ostane lider u svojoj oblasti poslovanja.

O sertifikatima

Logo VCC ISPUNJAVA USLOVE EVROPSKOG OKVIRA ZA KVALIFIKACIJE Ideja o evropskom kvalifikacionom okviru (EQF) pojavila se 2004. godine. Stvorila ga je Evropska komisija u oktobru 2006. godine, a službeno ga je odobrio Evropski parlament u aprilu 2008. godine. Evropski kvalifikacioni okvir je međunarodni referentni okvir koji uključuje sve kvalifikacije i u potpunosti zasnovan na efektima učenja. EQF ima za cilj da olakša poređenje kvalifikacija stečenih u različito vreme, u različitim oblicima i na različitim mestima, promovišući celoživotno učenje, razvijajući bolje podudaranje između veština i potreba tržišta rada, kao i poboljšanje profesionalne mobilnosti zaposlenih. Evropski okvir kvalifikacija omogućava integrisanje efekata učenja u opšte, visoko i sisteme stručnog obrazovanja, tj. Formalno, neformalno i neformalno obrazovanje. Svako može da koristi VCC sertifikat, bez obzira na vreme, mesto ili oblik sticanja znanja. Ovaj uslov je najvažnija pretpostavka o EQF-u. Prema odredbama Evropskog parlamenta i Saveta Evrope od 23. aprila 2008. godine koje se odnose na uspostavljanje evropskog okvira kvalifikacija, termin „kvalifikacije“ znači „formalni rezultat procesa ocenjivanja i validacije postignutog u takvoj situaciji kada se, prema prethodno utvrđenim Pravo telo je izjavilo da je ta osoba postigla rezultate učenja koji su u skladu sa definisanim standardima. “ Formalni rezultat znači da je, kao rezultat sprovođenja određenog postupka, određeno lice dobilo diplomu ili sertifikat. Ove pretpostavke se ogledaju u VCC sistemu, gde stručnjaci za karijeru kreiraju postupak sertifikacije za određene profesije i grupe kompetencija, na osnovu validabilnih efekata učenja. Prema utvrđenim procedurama, VCC fondacija proverava da li je određena osoba postigla tražene ishode učenja i istovremeno daje procentualni odnos dobijenih rezultata. Dodatak VCC sertifikatu daje detaljne informacije o dobijenom rezultatu i nivou kvalifikacija, koji je u skladu sa evropskim okvirom kvalifikacija. Međutim, „profesionalne kvalifikacije“ se shvataju kao sistem veština, poruka i psihofizičkih karakteristika potrebnih za obavljanje profesionalnih dužnosti. Ovaj pristup se ogleda u konceptu VCC sistema, u koji su uključeni elementi međuljudskih, računarskih i stranih jezičkih kompetencija. Prema tome, nosilac VCC sertifikata je potpuno kvalifikovan zaposlenik, kako u teorijskom tako i u praktičnom pristupu. Takvi ljudi mogu da koriste informacionu tehnologiju u svom poslu i govore strani jezik koristeći profesionalni žargon povezan sa njihovom profesijom.


Logo Europass je inicijativa Evropske komisije koja je osnovana kako bi svim građanima Evropske unije garantovala jednake mogućnosti u predstavljanju profesionalnih kvalifikacija. Europass ciljevi su: da pomogne građanima da efikasno komuniciraju o svojim veštinama i kvalifikacijama u potrazi za poslom ili obukom, da pomogne poslodavcima da razumeju veštine i kvalifikacije radne snage, da pomognu vlastima u obrazovanju i obuci da definišu i saopšte sadržaj nastavnih programa. Europass uključuje 5 dokumenata: Europass CV, jezički pasoš, Europass mobilnost, dodatak sertifikata i dodatak diplomi. Dodatak VCC koji je sastavni deo sertifikata ima sličnu strukturu kao dodatak Europass sertifikatu. Opisuje efekte učenja na način koji omogućava poslodavcima da prepoznaju i izjednačavaju stručne kvalifikacije. Zahvaljujući tome sprovodi profesionalnu mobilnost koja je jedna od ključnih ideja Europassa. Zahvaljujući doslednosti sa Europass ciljevima, Fondacija za razvoj obrazovnog sistema izdala je dozvolu za upotrebu Europass logotipa na VCC sertifikatima.


Logo Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) Obrazovanje odraslih je sastavni deo sveukupnog sistema obrazovanja i celoživotnog učenja u Republici Srbiji. Rešenjem Agencije za kvalifikacije Republike Srbije CPS Akademija je stekla status javnog priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) za izvođenje programa neformalnog obrazovanja odraslih, a polaznici mogu biti i lica sa posebnim potrebama. Sertifikati i Potvrde koje polaznici stiču posle uspešno završene obuke imaju status javne isprave, priznati su od države, i što je, takođe vrlo važno, poslodavci više ne mogu po slobodnoj proceni da vrednuju, priznaju ili ne priznaju ovakve isprave.