• iconTerazije 27/II, Beograd
 • iconinfo@cpsacademy.edu.rs

Radno vreme : Ponedeljak - Petak 08:00 - 15:30

icon

Pozovite nas

+381 63 401 462

Obuka za pisanje akata sa osvrtom na rad uprave i lokalne samouprave

Kategorija
Obuke
Predavači
Courses

Pomoć studntima da savladaju osnovnu izradu pravnih akata, obuka za
primenu stečenih teorijskih znanja u profesionalnom pravu, obuka za pravna
istraživanja, omogućavanje razvoja pravnog obrazloženja, obuka za utvrđivanje pravno
relevantnih činjenica, naučiti kako učiti podržati pravni stav valjanim argumentima
i steći veštinu pisane komunikacije i ponašanja.

Program obuke se sastoji iz:

 • REPUBLIČKI ORGANI UPRAVE
 • REPUBLIČKI ORGANI UPRAVE
 • REPUBLIČKE POSEBNE ORGANIZACIJE
 • POLOŽAJ I SASTAV DRŽAVNE UPRAVE
 • ORGANIZACIJA REPUBLIČKE UPRAVE
 • OBRAZOVANjE I DELOKRUG DRŽAVNE UPRAVE
 • OBRAZOVANjE MINISTARSTVA

 • UPRAVNI AKT
 • PRAVNO DEJSTVO
 • PRAVOSNAŽNOST

 • VRSTE ROKOVA
 • RAČUNANjE ROKOVA

 • Procesna sposobnost i zastupanje stranke
 • Privremeni zastupnik
 • Punomoćnik
 • Zajednički predstavnik i zajednički punomoćnik stranaka
 • Stručni pomagač

 • Javne isprave
 • Svedoci
 • Veštačenje
 • Uviđaj
 • Izjava stranke
 • Obezbeđenje dokaza

 • NAČIN UTVRĐIVANjA ČINjENICA U POSTPUKU
 • NEPOSREDNO ODLUČIVANjE (ranije je to bio skraćeni postupak)

 • Šta mora da sadrži obrazloženje prvostepenog rešenja
 • Delimično, dopunsko i privremeno rešenje
 • Zajedničko rešenje
 • Delimično rešenje
 • Dopunsko rešenje
 • Privremeno rešenje

 • ŽALBA ZBOG ĆUTANjA UPRAVE I POŽURNICA
 • NADLEŽNOST ORGANA ZA REŠAVANjE PO ŽALBI
 • POSTUPANjE PRVOSTEPENOG UPRAVNOG ORGANA PO ŽALBI

 • POSTUPANjE DRUGOSTEPENOG ORGANA
 • GRANICE ISPITIVANjA POBIJANOG REŠENjA

 • Konačni upravni akt
 • Ćutanje uprave
 • Povraćaj oduzetih stvari i naknada štete