• iconTerazije 27/II, Beograd
  • iconinfo@cpsacademy.edu.rs

Radno vreme : Ponedeljak - Petak 08:00 - 15:30

icon

Pozovite nas

+381 63 401 462

Istraživanje tržišta i javnog mnjenja

Kategorija
Obuke
Predavači
  • Teacher
Courses
Program obuke se sastoji iz:

1. Šta je korporativna kultura

2. Elementi kulture u organizaciji

3. Klima i kultura u organizaciji

1. Izvodi Zakona o radu

2. Izvodi zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

3. Prava korisnika usluga

1. Pojam i značaj bezbednosti i zdravlja na radu

2. Izvor i uzrok povreda na radu pri korišćenju opreme za rad

3. Upoznavanje sa opasnostima i štetnostima pri radu sa opremom za rad

4. Zaštita od požara

1. Istraživanje tržišta

2. Istraživanje javnog mnjenja

1. ad hoc istraživanja

2. sindikalizovana istraživanja

3. omnibus istraživanja

4. panel istraživanja

5. tracking istraživanja

1. Vrste istraživanja prema mestu

2. Kvantitativni i kvalitativni podaci

3. Intervju

4. Anketa

5. Fokus grupe.

6. Okrugli sto

7. Prikupljanje podataka putem telefona

8. Prikupljanje podataka preko interneta

1. Priprema podataka za analizu

2. Metode unošenja podataka

3. Kontrola unosa podataka

4. Limesurvey platforma i dizajn prikupljenih podataka

5. Grafičko prikazivanje podataka

6. Izveštaj istraživanja